જીવનશૈલી

ડૉ. એશ્વર્યા પાતાપતીને દ મિસ ગ્લોબ ઇન્ડિયા 2023નો ખિતાબ...

હૈદરાબાદની રહેવાસી એશ્વર્યા પાતાપતીએ વિશ્વભરમાં એકવાર ફરી ભારતનું નામ રોશન કર્યુ...

IIM ઉદયપુરની સૌથી મોટી આઉટડોર ઇવેન્ટ 'ઉદયપુર રન' સફળતાપ...

આ કાર્યક્રમ ભવ્ય રીતે સફળ રહ્યો હતો જેમાં 1200 થી વધુ લોકોએ ભાગ લીધો હતો. સહભાગી...